Årsmöte 11 – 12 maj 2012 var på Billingehus i Skövde och värdallmänning för lördagens exkursion var Hökensås

Förbundets ordförande Hans von Stockenström öppnar årsmötet med att summera 2011 och hälsa alla 120 allmänningrepresentanter välkomna!

På årsmötet i Eskilstuna föreslog årsmötet att man skulle instifta ett stipendium för den eller de som gjort särskilda insatser för skogsägarna. Styrelsen har därför beslutat att man vartannat år (dvs när det är två-dagarsmöte) ska dela ut stipendiet till.

"Mottagaren ska som privatperson eller i sin tjänst på ett eller annat sätt tydligt verkat för berikande av skogsägandet".

Alla allmänningar har rätt att föreslå kommande stipendiater.

Den första stipendiaten är Bo Karlsson på Skogforsk. Motivering löd bla

"Med sitt breda anslag och djupa kunskap har han därför berikat både den skogsägare som vill ha "turbo-gran" och den som vill arbeta med en bredare trädslagspalett, t ex för att skapa en större mångfald på sina ägor"

Hela motiveringen och mera om vad han gjort finns på Skogsforsks hemsida.

Christopher Paus fick hedersutmärkelsen i Guld för sin långa och mycket engagerade insats för Förbundet, han har bla varit förtroendemannarevisor under en mycket lång tid.

På kvällen var det sedvanlig bankett med dans och mingel.

Under lördagen var Hökensås värd för en exkursion på deras välskötta och talldominerade marker.

För nästan 25 år sedan var Hökensås också värdar för ett årsmöte. Då fick man se och höra om tallmätarlarvens härjningar och nu fick årsmötesdeltagarna se nya fina föryngringar på de små arealer som då tvingades slutavverka. De bestånd som istället sprutades var nu åter fina välslutna tallbestånd.

Under exkursionen diskuterades bla hur man ska dana kvalité och skapa lönsamma och välskötta skogar. Stundtals var debatten het – dvs det var som en givande exkursion ska vara.

Lars-Göran Larsson, ordförande i Grimstens Häradsallmänning och Gunnar Carlsson, ordförande i Edsbergs Häradsallmänning bjuder in till årsmöte i Örebro-trakten 23 – 24 maj 2014.