Årsmöte 30 Mars 2011 i Örebro

Verksamhetsåret 2010 redovisades på Förbundets årsmöte 30 mars 2011 i Örebro. Roligt nog hade årsmötet lockat ett 60-tal deltagare och ungefär hälften av allmänningarna var representerade.

Mötet började med lunch och socialt umgänge dvs allt från utbyte av erfarenheter om virkesköpare och diskussioner med Länsstyrelser till krånglande lantmätare – eller lantmätare som har skött allt klanderfritt.

Efter lunchen bänkades alla för att lyssna på spännande föredrag av LRF Skogsägarnas skogsdirektör Linda Hedlund och Skogsforsks VD Jan Fryk.

Sedan var det dags för själva årsmötet.

Mötet inleddes med att ordförande Hans von Stockenström summerade 2010 och fram tom dagens datum. Förbundet har som vanligt varit aktivt för att bevaka skogsägarnas och allmänningarnas intressen.

Det är många papper som ska granskas...

Lars-Ove Frisk hade undanbett sig omval och då valdes Agneta Borgenstierna, Norunda in som ny ledamot i styrelsen.

Styrelsen informerade årsmötet om att man avser att under 2011 göra en mera grundlig genomgång av gällande lagar och regler som gäller för Häradsallmänningar och även hur dessa är kopplade till olika lantmäteriförättningar.

Christopher Paus, Selebo, uppmanade styrelsen att inrätta någon form av skogligt stipendium.

Efter årsmötet – middag!

Claes Bergstrand, Hökensås Häradsallmänning bjuder in till årsmötet 11 – 12 maj 2012 i trakterna sydost om Skövde.